Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Saab Bofors Test Center AB har till Länsstyrelsen insänt en ansökan om utökning av antal skott i tillstånd enligt miljöbalken för civilt skjutfält med provningsverksamhet. Här finns information om vår tillståndsansökan.

Presentation om nytt miljötillstånd

Vanliga frågor

Läs alla vanliga frågor och ställ en egen fråga.