Detta är en SMS-tjänst som riktar sig till boende i närheten av Bofors Skjutfält som är intresserade av att få förvarning de dagar bullernivåerna från våra skjutningar kan förväntas vara högre än normalt.

Om Du anmäler ditt mobilnummer kommer du få ett SMS då vi förväntar oss ovanliga bullerstörningar.
Meddelandet skickas ut på morgonen ca 07.30 aktuell dag.
Det Du kan förvänta dig är ett kort SMS av typen ”Idag kan det bullra mer än vanligt. För avanmälan ifrån denna sms-tjänst gå in på www.testcenter.se /BTC”

Kriterierna för när vi skickar ut ett meddelande är en kombination av förväntat väder, vad vi skjuter och var vi skjuter det. Kriterierna kommer att finjusteras efterhand som vi får feedback av användarna. Vi räknar med ca 50st utskick per år med dom initiala inställningarna på de kriterierna. Har du synpukter på kriterierna eller på denna sms-tjänst kan du lämna en kommentar i rutan ’Feedback’ i formuläret.

Vi ser två olika bullerzoner. En zon är Karlskogaområdet och en zon är skjutfältets norra delar runt Dalkarlsberg-Ramshyttan-Bocksboda. Vill man ha förvarning i bägge områdena går det bra att anmäla in sig på bägge listorna.

Vi följer GDPR, och identifierar endast varningsmottagarna med det anmälda telefonnumret. Detta kommer att sparas i sms-verktyget tills avanmälan sker.

  • Ange mobilnummer i följande format +467xxxxxxxx’