Kommer den ökade mängden skott att bullra högre och oftare än det ni gör idag?

Bullernivåerna kommer inte att bli högre. Vi flyttar in skjutningarna längre in på skjutfältet. Vi har byggt om två provplatser för det ändamålet. Men eftersom det blir fler skott per dag jämfört med nu så blir det tätare mellan skotten och därmed mer bullertillfällen. Dock kommer vi som idag i huvudsak skjuta dagtid.

Vad gör ni för att minska buller?

Buller ifrån grovkalibriga vapensystem är mycket svåra att stoppa. Den enda riktigt verkningsfulla åtgärden är att öka avståndet. Det är det vi gör nu. Vi har byggt om två provplatser för det ändamålet.

Var kan jag få information om när ni ska skjuta?

Vi driver tillsammans med Försvarsmakten en anslagstavla på nätet där det framgår vilka sektorer som är avlysta. www.skjutfalten.se

Kommer ni att skjuta mer på helger, kvällar och nätter?

I första hand ser vi framför oss en ökad volym dagtid genom att vi skjuter på flera platser samtidigt. Vi håller på att göra i ordning två provplatser längre in på skjutfältet för detta.

Vad beror det ökade behovet på? Varför måste tillståndet utökas?

Det säkerhetspolitiska läget i Europa försämrats under senare år. Detta gör att Europa faktiskt rustar. Sverige återstartar t. ex. ett antal militära förband. Dessa förband skall ha utrustning, vapen och ammunition. Produktionen hos tillverkarna ökar, och därmed uppstår också ett ökat behov av leveransprovning. Vi ser ut att närma oss de volymer som rådde på 1980-talet före Berlinmurens fall.

Hur kommer miljön påverkas av den ökade mängden skjutningar; mark, vatten?

Redan nu genomför vi miljöövervakning genom provtagning på ytvatten på skjutfältet och provtagning av mossa runt en skjutplats. Detta kommer att fortgå. I dagsläget ser vi ingen ökning av tungmetaller eller explosivämnen i ytvattnet från den verksamhet vi bedriver.

Vad är det som säger att det ni skjuter faktiskt landar inom skjutfältet.

Vi använder samma beräkningsmodeller och samma regelverk som försvarsmakten. För varje skjutning beräknas ett riskområde, där sannolikheten att något ska landa utanför riskområdet är mindre än en på en miljon. Utanför riskområdet har vi ytterligare en buffertzon till skjutfältsgränsen.

Innebär utökningen ökad risk för skador på närliggande bostäder (byggnader) av vibrationer eller stötvågor?

Nej. Vi skjuter redan idag väldigt lite på de närmaste provplatserna, och det kommer minska. Ökningen kommer ske längre in på skjutfältet, ännu längre ifrån hus.

Kommer det bli begränsningar vad gäller tillträdet till de norra områdena?

Vi har idag tillstånd att avlysa 220 dagar om året i de norra delarna (området öster om vägen mellan Dalkarlsberg och Ånnaboda). Vi stänger i snitt ca 60 dagar delar av detta område. Detta kan öka något, men vi söker inget utökat tillstånd för detta.

Kan jag påverka er verksamhet?

De synpunkter och frågor som lämnas under samrådsrundan före 21-05-25 vägs in när ansökan bedöms. Miljötillståndet beslutas av Länsstyrelsen.

Ställ din fråga

  • Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.